sonralar(ı)

sonralar(ı)
z. Bir hadisədən, əhvalatdan, işdən sonrakı vaxt, sonrakı vaxtlar(da). Əvvəl yaxşı idi, sonraları əhvalı pozuldu. – Bu əhvalatı mənə sonralar anam danışmışdı. M. Rz.. Qəzənfər sonralar Dürrənin ailəsinə böyük yardım göstərdi. S. Vəliyev. Əvvəllər kənd uşaqları «xan cığal olar» – deyə, <Məmmədxanla> oynamaq istəməsələr də, sonralar razılıq vermişdilər. P. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ə:alğa — (Gədəbəy) bax ayalğa. – Uşağa ə:alğa qoyma:η, peşman olarsıηız sonralar …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bəhlul — ə. ərəb əsatirində xəlifə Harunərrəşidin zamanında yaşayıb (bəziləri onu Harunərrəşidin qardaşı sayırlar) özünü dəliliyə vurmuş alimin adı olub, sonralar ümumiləşərək «ayıq, sayıq», «dərrakəli», yaxud «təlxək, oyunbaz» mənalarında işlədilmişdir.… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dirəfş — f. 1) bayraq; 2) gön və s. deşmək üçün alət; biz. Dirəfşi gavyani Qədim İranda: dəmirçi Gavənin dəridən olan döşlüyündən ibarət, sonralar isə cavahiratla bəzədilmiş rəsmi müqəddəs bayrağı f. 1) ildırım; 2) parıltı, işıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mövləvi — ə. 1) XIII əsrdə Mövlana Cəlaləddin Rumi tərəfindən əsası qoyulmuş sufi təriqəti olub, sonralar dərvişlər təkyəsinə çevrilmiş dini mistik təşkilat; 2) həmin təriqətə (təşkilata) mənsub olan dərviş; 3) bilikli adam, böyük alim; 4) başa qoyulan… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ağdaş — is. 1. Tabaşir. 2. Tikintidə istifadə edilən daş növü. Sonralar . . bir ağdaş yonana şagird oldum; daş yona yona şikəstə oxuyardım. H. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • atəşgah — is. <fars.> 1. Bax atəşgədə. Tam bu sırada Solmaz atəşgah qapısında görünür. . C. C.. Sonralar Suraxanı kəndində tikilmiş atəşgah indi də durur. M. Hüs.. 2. Odluq, od yandırılan yer …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • avesta — is. Qədim, əfsanəvi peyğəmbər Zərdüştə isnad edilən müqəddəs kitablar külliyyatı. Avestanın yazıldığı dili bəzən Midiya dili adlandırırlar. Ərəb işğalları dövründə və sonralar Sasanilər dövrü Avestasının xeyli hissəsi məhv olmuşdu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ayıltmaq — f. 1. Yuxudan oyatmaq, ayılmağa, gözlərini açmağa məcbur etmək. Telefonun zəngi bizi yuxudan ayıltdı. – Kərim bəy dərhal Güləndamı ayıltdı; qız özünü itirdi. M. C.. Səhər yuxusundan ayıldır məni; Sinəmə sığmayan böyük duyğular. S. V.. 2. Özündən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • azərbaycanlı — is. Azərbaycan Respublikasının və Cənubi Azərbaycanın əsas əhalisini təşkil edən, türk dillərindən birində danışan xalq və bu xalqa mənsub adam. Dünya azərbaycanlıları. Cəmiyyət xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla mədəni əlaqə saxlayır.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəktaşi — is. və sif. XV əsrdə İranda meydana çıxıb, sonralar Yaxın Şərqdə yayılmış müsəlman dini təriqətlərindən birinin adı (bu təriqətin müəssisi olan Hacı Bektaş Vəlinin adından). // məc. Qeydsiz, laübalı, xərabati adam. Surətdə gərçi bəktaşi çoxdur… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”